hit tracker

De Verzameling Van De Gehele Getallen


De verzameling van de gehele getallen wordt vaak aangeduid als de integraal getallen of de natuurlijke getallen. Deze verzameling omvat alle getallen die 0 en positieve oneindigheid omvatten. Bijvoorbeeld, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, enzovoort. De verzameling van de gehele getallen is een deelverzameling van de reële getallen en het is een onderdeel van de meer algemene verzameling van de complexe getallen.

De verzameling van de gehele getallen is een basisvorm voor veel andere soorten verzamelingen van getallen. Bijvoorbeeld, de verzameling van de even getallen, de verzameling van de oneven getallen, de verzameling van de veelvouden van vijf, de verzameling van de veelvouden van tien, enzovoort. De verzameling van de gehele getallen heeft ook een aantal speciale eigenschappen, waaronder een eindigheid, commutativiteit, associativiteit en distributiviteit.

De verzameling van de gehele getallen wordt gebruikt in veel verschillende gebieden van de wiskunde, waaronder algebra, analyse, getaltheorie en kansrekening. Het wordt ook gebruikt in veel andere gebieden, waaronder computerwetenschap, financiën, statistiek en zelfs kunst. De verzameling van de gehele getallen wordt gebruikt om een breed scala aan problemen op te lossen, waaronder de berekening van de kans op een gebeurtenis, het bepalen van de waarde van een bepaalde variabele, en het bepalen van de grootte van een verzameling.

De verzameling van de gehele getallen is ook van toepassing op de praktijk. Bijvoorbeeld, het wordt gebruikt om de prijs van een product te berekenen, de kosten van een project te evalueren, de omvang van een bepaalde markt te bepalen, of om een bepaalde verzameling statistische gegevens te analyseren. Om deze problemen op te lossen, moeten wiskundige principes, zoals algebraïsche vergelijkingen, bepaalde logische beweringen, of zelfs rekenregels, worden toegepast.

De verzameling van de gehele getallen is ook gebruikt in de ontwikkeling van complexe software-applicaties. Bijvoorbeeld, het wordt gebruikt om database-query's uit te voeren, grafieken en tabellen te maken, of om geavanceerde wiskundige berekeningen uit te voeren. Software-ontwikkelaars gebruiken de verzameling van de gehele getallen om software te ontwikkelen die gebruikers in staat stelt om gegevens te verwerken, analyseren en visualiseren.

De verzameling van de gehele getallen is een belangrijk concept in de wiskunde. Het is een krachtige tool om problemen op te lossen en om complexe software-applicaties te ontwikkelen. Door de verzameling van de gehele getallen te begrijpen en te gebruiken, kunnen mensen problemen op een efficiëntere manier oplossen, en kunnen ze hun kennis ver

De verzameling van de gehele getallen

De Verzameling Van De Gehele Getallen.

Natuurlijke, gehele en rationale getallen - ppt download

Natuurlijke, gehele en rationale getallen - ppt download

Source: slideplayer.nl

Natuurlijke, gehele en rationale getallen - ppt download

Source: slideplayer.nl

VBTL 3 - Leerwerkboek getallen en algebraïsch rekenen LP ABC by die Keure -  Issuu

Source: issuu.com

G5 Deelbaarheid bij natuurlijke getallen (1 Delers en veelvouden - deel 1)  - YouTube

Source: YouTube

De Verzameling van de Gehele getallen (Wiskunde 1e middelbaar) - YouTube

Source: youtube.com

Leerpad Getallen notas - H OOFDSTUK Getallenverzamelingen 1 De natuurlijke  getallen Definitie 1 De - Studocu

Source: studocu.com

Algebra en bewijzen 1415 les1 gv alst

Source: slideshare.net

Eigenschappen van het optellen en het vermenigvuldigen van rationale  getallen © André Snijers. - ppt download

Source: slideplayer.nl

Rekenkunde | PDF

Source: Scribd

Reële getallen, achtergrond - YouTube

Source: youtube.com

02 Verzamelingen LLN | PDF

Source: scribd.com

De Verzameling van de Natuurlijke getallen (Wiskunde 1e middelbaar) -  YouTube

Source: youtube.com

06 Eigenschappen van bewerkingen met gehele getallen - YouTube

Source: youtube.com

Formularium getallenleer 1e jaar - Verzamelingen De natuurlijke getallen  0,1, 2, 3, 4,...  0 - Studocu

Source: studocu.com

01 De verzameling van de gehele getallen

De verzameling van de Rationale getallen (Wiskunde 1e middelbaar)

In deze videoles wordt uitgelegd wat de verzameling van de rationale getallen is. De verzameling wordt in een venndiagram uitgebeeld. Referenties: Thumbnail Logo: ...

Reële getallen - Getalverzamelingen